Население

Населението на Димитровград през първите 10 години след създаването му е било около 34 000 души. От тогава започва да расте, най-вече заради имигрантите от селските райони, като достига своя връх през периода 1985-1992 г. с над 50 000 жители. След този период населението започна бързо да намалява в резултат на лошата икономическа ситуация през 1990-те години, която довежда до нова миграция в страната, столицата София и чужбина.

 pmg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>