Население

Населението на Димитровград през първите 10 години след създаването му е било около 34 000 души. От тогава започва да расте, най-вече заради имигрантите от селските райони, като достига своя връх през периода 1985-1992 г. с над 50 000 жители. След този период населението започна бързо да намалява в резултат на лошата икономическа ситуация през 1990-те години, която довежда до нова миграция в страната, столицата София и чужбина.

Continue reading